Det forteller leder Inger Dahle for kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti.

- For meg handler dette om at vi skal handle som vi snakker, og da bør vi få en kvinnelig leder, sier Dahle.

Trøndelag Arbeiderparti skal ha et styre på 15 medlemmer. Nominasjonskomiteen har enstemmig foreslått Rune Olsø som leder, og Anne Marit Mevassvik og Marit Bjekås som nestledere.

Avgjøres på årsmøtet

Det hele skal avgjøres på årsmøtet i mars, hvor det vil bli mulig å foreslå andre kanditater.

- Nominasjonskomiteen har gjort en god jobb, men demokratiet tilsier at det er lov å komme med andre innspill. Sånn skal det være, sier Dahle.

Mevassvik er varslet om at kvinnenettverket vil foreslå henne som leder på årsmøtet.

- Vi har informert henne, men mer vet hun ikke. Dette kommer fra kvinnenettverket, understreker Dahle.

- Dyktig og samlende

- Er kjønn eneste årsak til at dere forelår Mevassvik?

- I første omgang er det kvinneperspektivet, men Anne Marit er dyktig, samlende og fra distriktet, sier Dahle og understreker at dette ikke er en aksjon mot Olsø.

- Det handler om at vi skal få en kvinnelig leder og om å være forbilde for damer rundt omkring. Nå har vi i Trøndelag mulighet til å gjøre en forskjell.

Til Adresseavisen gir Mevassvik følgende kommentar om forslaget:

- I lys av at det er blitt oppmerksomhet rundt at bare 2 av 19 fylkesledere i Ap er kvinner, er det vel betimelig at kvinnenettverket løfter kvinneperspektivet når vi nå skal velge leder i Trøndelag Ap. Jeg forholder meg til innstillingen fra valgkomiteen, som jeg mener er god.