Næringslivstopp i helikopter-krangel. Anker million-dom