– Dette kan forebygge alvorlig sykdom, og i verste fall død