1500 griser døde i mannens fjøs. Risikerer lang fengselsstraff