Når en person får hjertestans har en person startet med hjerte- og lungeredning (HLR) før ambulansen kommer i åtte av ti tilfeller i Midt-Norge. Det gjør at Midt-Norge er på landstoppen, viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

- Midt-Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder å sette i gang hjerte- og lungeredning. Dette er et høyt tall internasjonalt og best i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

- Forskjellen mellom liv og død

42 prosent av personene som blir gitt HLR får tilbake hjerterytmen.

- Det betyr forskjellen mellom liv og død. Sjansen for å overleve reduseres for hvert minutt hvis man ikke gjør noe. Det er derfor viktig at personer starter med HLR. Det øker sjansen for å overleve betraktelig, sier Guldvog.

Helsedirektøren mener nordmenn er flinke til å ringe nødnumrene og får veiledning fra dem.

- Tross store distanser i Norge så ligger vi godt an fordi at det er mange som tar ansvar i slike situasjoner. Flertallet starter effektiv HLR før ambulansen er på stedet, sier han.

Stabil etterspørsel

Midtnorsk sikkerhetsopplæring driver med førstehjelpskurs. De sier at etterspørselen etter kursene hos dem har vært stabil de siste årene.

- Ansatte i skoler og barnehager er pålagt førstehjelpskurs, mens flere bedrifter kjører interne kurs for ansatte, sier HMS-rådgiver Ola Brønner ved Midtnorsk sikkerhetsopplæring.

- Noen bedrifter kjører interne kurs i etterkant av opplevelser på jobb, som for eksempel at noen har fått akutt hjertesykdom, fortsetter Brønner.

Hjerte- lungeredning øker sjansen for å overleve.

- Det er lettere å gjennomføre hjerte- og lungeredningen dersom man har fått opplæring tidligere. Da er det lettere å huske hva man skal gjøre hvis man får en påminnelse fra AMK-sentralen.

- Redd for å gjøre noe galt

Flere frivillige organisasjoner tilbyr førstehjelpskurs. Røde Kors i Midt-Norge opplyser at de selger flere førstehjelpskurs nå enn tidligere. De opplever likevel på debrifinger på skadesteder at personer føler seg usikre på hva de bør gjøre.

- De sier at de er redd for å gjøre noe galt og at de ikke vet hva man skal gjøre når det trengs hjerte- og lungeredning, sier undervisningsleder Rune Hyldbakk ved Røde Kors i Midt-Norge.

Han påpeker at det alltid er bedre å gjøre noe når noen trenger hjerte- og lungeredning enn å ikke gjøre noe.

- Alle kan hjelpe til, både de som har og de som ikke har opplæring. man kan ikke gjøre noe galt i en slik situasjon. Det hjelper til og med å opptre støttende, sier Hyldbakk.

Røde Kors opplever at flere private bedrifter har fått hjertestartere, men at det ikke er like vanlig i statlige bygg.

- Hjertestarter er en del av den grunnleggende hjerte- og lungeredningen, sier Hyldbakk.

foto
- Hjerte- og lungeredning betyr forskjellen mellom liv og død. Sjansen for å overleve reduseres for hvert minutt hvis man ikke gjør noe, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Helsedirektoratet