Nå er lønnsavtalen kjent ugyldig, og Dretvik er innvilget permisjon med full lønn ut neste år, skriver Fosna-Folket.

Ifølge avisen skapte arbeidskontrakten sjokkbølger internt i Leksvik kommune da den ble kjent i vår. Avtalen skal ha blitt inngått like etter at Dretvik ble ansatt som kommuneadvokat i det som skal bli Indre Fosen kommune, en sammenslåing av Leksvik og Rissa.

Avtalen skal ha medført både en økning av Dretviks rådmannslønn i Leksvik, og en lønn på minst 930 000 kroner i den nye stillingen i Indre Fosen.

I tillegg fikk han avtale om fire årslønner i etterlønn hvis han sluttet i kommuneadvokatjobben (minst 3,7 millioner kroner), tre uker ekstra ferie i året, sikring av pensjonsvilkår og rett til hjemmekontor.

Ukjent avtale

Det er politisk forhandlingsutvalg i Leksvik som skal fastsette rådmannens lønn, men ifølge avisen var verken de eller påtroppende rådmann i Indre Fosen, Vigdis Bolås, kjent med avtalen da den ble inngått.

Avtalen er i stedet undertegnet av daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn K. Winge (H).

Ifølge avisen tar Strøm selvkritikk for at avtalen ikke ble lagt frem til politisk behandling. Han sier at han gikk inn for avtalen for ikke å miste Dretvik som rådmann.

- Dette var i en særdeles stressa situasjon for Leksvik kommune med folkeavstemning, folkemøter og alt. I tillegg eksisterte det en avtale om at rådmannen i Leksvik skulle slutte å være rådmann fra 1. januar 2018. Det var rådmannen i Rissa som skulle bli rådmann i Leksvik, sier Strøm.

Den nye lønnsavtalen til rådmannen medførte også at ordførerens godtgjørelse økte med 50 000 kroner, men Strøm avviser at det var hensikten med avtalen.

Ville sikre kompensasjon

Ifølge Strøm var det Dretvik selv om lagde utkastet til avtalen, men sistnevnte sier at de hadde snakket sammen på forhånd om hva som skulle stå der.

Dretvik forklarer til avisen at frykt for å miste den fremtidige jobben i Indre Fosen var den viktigste årsaken til vilkårene i avtalen.

- Jeg går fra en lovpålagt oppgave som rådmann i Leksvik til en ikke lovpålagt jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Derfor ønsket jeg meg en avtale som sikret meg kompensasjon i tilfelle jeg mistet jobben mot min vilje, sier han, og mener betingelsene i avtalen ikke er uvanlige.

Denne uken ble Dretvik innvilget permisjon med full lønn fra 14. september i år til og med 31. desember neste år. Ifølge avisen har lønnsavtalen vært en utløsende faktor, men ikke ifølge rådmannen.

- Det er så enkelt at jeg skal over i en krevende rolle som kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune. Det er snart ti år siden jeg har praktisert som advokat, og jeg har behov for å kurse meg opp litt, sa han til avisen tidligere i uken.