- Vi synes vi treffer igjen de samme utenlandske sjåførene ofte, men når vi stopper dem greier vi ikke å avdekke noen ting knyttet til falske førerkort eller sjåførkort, sier inspektør Steinar Vist i Statens vegvesen.

Han har blitt gjort oppmerksom på at falske førerkort, sjåførkort og id-kort er i omløp blant utenlandske yrkessjåfører. Vegvesenet er myndigheten som oftest kontrollerer at vogntogsjåfører overholder kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Men de har ikke tatt noen for juks med forfalskede førerkort eller sjåførkort i Trøndelag.

Vist forklarer at de ofte treffer igjen de samme utenlandske sjåførene, både dag, natt og i helgene. Trafikkontrollørene fra Vegvesenet stopper dem, men finner ingenting som kan bevise dokumentfalsk.

Maktesløse

- Den ene gangen kan sjåføren hete Pjotr. Neste gang har han et annet navn, kanskje bare med en liten stavelse endret, med akkurat samme bilde og personnummer. Men vi står maktesløse i forhold til dette problemet. Norske sjåførkort kan vi sette inn i våre kontrollsystemer og sjekket om de er ekte og utstedt av Statens vegvesen. For utenlandske kort har vi ingen systemer som kan kontrollere opplysningene, sier inspektøren som mener det er politiets oppgave å nøste opp i problemet med forfalskninger av identitet, fører-, og sjåførkort.

Vist mener det er skremmende at vogntogsjåfører ved hjelp av falske kort kan holde vogntoget rullende på veien, uten å uten å overholde reglene om kjøre- og hviletid.

Skremmende marked

- De kan først kjøre ut sitt eget kort. Så stopper de og skifter kort i skriveren på bilen og starter en ny arbeidsdag. Det er rett og slett en tikkende bombe før øyelokkende faller igjen og ulykken er der. De fleste av oss er sliten og fornøyde etter en arbeidsdag, ikke minst bak rattet på dårlige veger, sier inspektøren.

- Det kan i tillegg være enda mer skremmende hvis det finnes et marked som skaffer førerkort til folk som ikke i det hele tatt har kompetanse til å kjøre tunge kjøretøy, sier Vist til Adresseavisen.