Væpnet aksjon mot krakilsk mann: - Ble kjørt til Trondheim