Forsvaret har en ny plan for å bøte på teknikerkrisen på Ørlandet