46 elever ved videregående skoler i Sør-Trøndelag står fortsatt uten tilbud om plass etter førsteopptaket. Totalt har 9980 søkere fått tilbud om plass, og de som gjenstår er søkere til tredje trinn.

- Dette er søkere til påbygg, men som også kan ha et ønske om læreplass. Tallet har vært stabilt de siste årene, sier fagsjef Bjarne Kristian Lervang ved Fagenhet for videregående opplæring ved Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Han forsikrer at alle med rett til videregående opplæring vil få tilbud ved det neste opptaket. Fristen for å svare på de første tilbudene var 19. juli. Nå begynner arbeidet med å plassere de resterende elevene.

- Det er mange som søker læreplass, og opptaket foregår kontinuerlig. De som ikke får læreplass vil få tilbud om læreplasskurs, og deretter mulighet til å fullføre fagopplæring i skole om de ikke får læreplass, sier Lervang.

Yrkesfag er populært

Henholdsvis 53,4 prosent og 45,9 prosent søkte yrkesfag i Nord- og Sør-Trøndelag ved årets første opptak. Elektrofag er ett av de mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I år var det 375 søkere på 288 plasser.

Selv om fylkeskommunen arbeider for å øke rekrutteringen til yrkesfag, blir også behovet hos lokalt næringsliv vurdert.

- Når det gjelder spesielt elektrofag har vi flere elevplasser enn innmeldt behov for lærlinger. Derfor har det ikke vært ønskelig med en utvidelse av dette tilbudet skoleåret 2016-2017, forklarer Lervang.

Skal du ta påbygg som privatist? Slik kan du spare nærmere 40.000 kroner.

5500 uten plass

Tall som utdanningsnytt.no har hentet inn fra fylkeskommunene i Norge viser at 5500 ungdommer hittil står uten tilbud. Kun i Østfold og Nord-Trøndelag fikk alle søkere plass ved det første opptaket. I Hordaland og Akershus står over tusen på venteliste.

I Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fikk henholdsvis 92,8 og 90,5 prosent av søkerne tilbud om plass på sitt førsteønske når det gjelder utdanningsprogram. Nesten én av fem søkere til videregående skole i Nord-Trøndelag har søkt helse- og oppvekstfag.

De mest populære i Sør-Trøndelag:

  • Studiespesialisering

  • Helse- og sosialfag

  • Elektrofag

  • Idrettsfag

  • Teknikk og industriell produksjon

De mest populære i Nord-Trøndelag:

  • Studiespesialisering

  • Helse- og oppvekstfag

  • Idrett

  • Bygg- og anleggsteknikk

  • Teknikk og industriell produksjon

Følg Adresseavisen på  Facebook , Instagram  og  Twitter.