- Forsvarsbygg gir dem imidlertid anledning til å ombestemme seg i ettertid. Dette er uansett stikk i strid med det vi har blitt enige om i møter med Forsvarsbygg. Det er støygruppas advokater som skulle informere innbyggerne i støygruppa om utviklingen i saken.

- Mistet all tillit

Nå sender Forsvarsbygg ut brev med frister.

- Vi har mistet all tillit til dem, sier leder Hans Kristian Nordset i Støygruppe Ørland.

På grunn av økt flystøy med fremtidens kampflyaktivitet i Ørland kommune regner Forsvarsbygg med å måtte tilby innløsning til cirka 100 huseiere. Det betyr at Forsvarsbygg tilbyr å kjøpe husene, men ingen kan tvinge folk til å flytte. 15 huseiere i Ørland kommune fikk i dag brev fra Forsvarsbygg.

Lovet å være fleksible

Brevet gir dem en tre ukers frist til å takke ja eller nei til innløsning.

- I brevet står det ingenting om hvilken pris Forsvarsbygg tilbyr å kjøpe husene for. De sier bare at de ønsker raske avklaringer og gir de berørte tre uker på å takke ja eller nei. Dette er stikk i strid med det vi har blitt lovet av de tidligere, sier Nordset.

Forsvarsbygg har tidligere lovet å være fleksible og gi støyberørte tid til å tenke over tilbudene.

Forsvarsbygg sa tidligere i sommer at de trodde de ville tilby å kjøpe ut cirka 90 huseiere på grunn av flystøyen i Ørland.

Hadde to møter

Støygruppas advokater og Forsvarsbyggs advokater hadde denne uka to møter.

- De ble da enige om at kommunikasjonen til de støyberørte skulle gå via våre advokater. Jeg fikk lista med de 15 første huseierne som får tilbud om innløsning i går. I dag tok jeg en runde for å gi dem beskjed personlig. Senere får jeg beskjed om at de har mottatt brevet fra Forsvarsbygg, forteller Norset.

Kontaktet grunneiere

Direktør Olaf Dobloug iForsvarsbygg kampflybase sier brevet til beboerne er et forsøk på å komme igang med samtaler så fort som mulig.

- Vi var forrige uke i direkte kontakt medflere grunneiere. Vi sa da at vi skulle komme tilbake med informasjon raskt. Ibrevet ber vi om tilbakemelding på om de berørte ønsker å selge, men vi skalfremdeles være fleksible og stå ved våre tilbud.

- Støygruppa sier deresadvokater og Forsvarsbyggs advokater hadde en avtale om at informasjonen skullegå via støygruppas advokater. De føler det som et løftebrudd når støygruppa nåsender ut brev direkte til grunneierne. Hva er din kommentar til det?

- Jeg varikke til stede i møtene med støygruppa, men vi mener det ikke er gjort en slikavtale. Vi har derfor sendt brev til de enkelte med kopi til advokatene, medoppfordring om at de bør kontakte sin advokat. Det har vi selvfølgeliganledning til, sier Dobloug.

Sendte ut brev i dag

I brevet, som 15 beboere i støysonen mottok i dag, inviterer Forsvarsbygg til samtaler om kjøp av boligen. «Du som boligeier må ta stilling til følgende: Om du ønsker å selge eiendommen. Når du forventer å kunne flytte fra eiendommen hvis du ønsker å selge nå. Hvis du ønsker å selge boligen din ønsker vi en snarlig tilbakemelding om dette, og helst innen tre uker etter mottak av dette brevet», heter det i brevet fra Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg påpeker samtidig at det ikke er bindende om noen bestemmer seg nå.