Barn fraktet til sykehus med helikopter etter frontkollisjon