Legger ned: – Vi har rett og slett ikke vært gode nok på å omstille oss i den nye hverdagen

foto