- Ulven som ble påvist i Oslo-området i mars i år harvandret helt til Trøndelagskysten. Det viser DNA-analyser som er gjennomført,sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata til adressa.no

Sannsynligvis er dette samme ulven som rev to lam og fire sau tidligere i vår.

- Ulven er jo registrert i samme området på samme tid som dette skjedde. Vi kan ikke bekrefte at dette er samme ulven, men trolig er det det, sier Jan Wilberg i Statens naturoppsyn.

Trolig en ung hannulv

Ulven har bevegd seg fra Østmarka til Lillehammer i april.Videre har den beveget seg til Møre i mai, og i slutten av juni ble det funnethårprøver i Agdenes.

- DNA analyser tyder på at dette er en hannulv. Analysenesier ikke noe om alder, men trolig er dette et ungt individ på vandring, sierKjørstad.

Han legger til at ungulver kan vandre langt på kort tid.

- Ulven har gått en distanse på 500 kilometer iluftlinje, og ingenting tyder på at den er sammen med noen, forklarer Kjørstad.

Hårprøver

Hårprøvene som ble funnet i slutten av juni er det sistefunnet som er gjort av dyret.

- Det blir umulig for meg å spå hvor den befinner seg nå.Men med mindre den finner seg en partner, vil den nok trolig vandre videre.

Kjølstad regner med at de vil fange flere spor av ulvenutover høsten.

- Vi vil nok finne den igjen gjennom innsamlingen avbiologisk materiale for DNA-analyse som vi gjør i overvåkningen i dag,avslutter Kjørstad.

foto
Morten Kjørstad i Rovdata regner med de vil finne nye spor av ulven i løpet av høsten. Foto: Rovdata