Hjullaster sperret togspor nord for Levanger stasjon

foto