Regjeringen skjerpet i år kravene til å komme inn på lærerutdanningene i Norge ved å heve minstekarakteren i matematikk fra tre til fire. Alle søkere som hadde karakteren tre fikk tilbud om å ta forkurs for å innfri kravet.

Regjeringen opplyste i dag at kun 25 prosent av dem som gikk opp til eksamen besto.

Tre av fire strøk

På landsbasis gikk 485 forkursdeltakere opp til eksamen. Bare 118 besto, noe som gir en strykandel på 74,7 prosent. I følge Khrono.no besto 5 av 33 eksamenskandidater ved NTNU, mens det ved Nord universitet i Levanger var 4 av 23 eksamenskandidater som besto. Bestått forkurs tilsvarer altså karakteren fire i matematikk fra videregående skole.

- Håpet på flere

- Vi ønsket å gi motiverte søkere en ekstra sjanse til å komme inn på lærerstudiet. Alle som hadde tre i matematikk fikk derfor tilbud om å ta forkurs. Jeg hadde håpet at enda flere som tok forkurset skulle lykkes, men det er krevende å heve seg fra en treer til en firer i matematikk i løpet av noen få uker, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker (H) i pressemeldingen.