Fire personer kom seg ut etter branntilløp på båt i Nærøy