- I forespørselen fra Imdi blir vi bedt om ta imot 10 flyktninger de tre neste årene. Det er snakk om enkeltpersoner, hvilket betyr at de kan søke om familiegjenforening og da risikerer vi at 10 blir til 40, sier varaordfører Helge Ringli.

Det var avisa-st.no som først omtalte denne saken.

Risikerer at de flytter

Ringli viser til Meldal tidlig på 2000-tallet, da 100 flyktninger bodde i kommunen.

- Det ble brukt ressurser på lege, tolketjenester, bolig, norskopplæring osv, og så flytter nesten alle sammen til Drammen. Helt bortkastet pengebruk, mener Ringli.

- Vil ikke ha snyltere

Ringli mener de statlige overføringene som følger flyktningene uansett er for lave, og at kommunen får store ekstrautgifter.

- Det er staten som har sagt ja til at disse flyktningene får bli, og da mener jeg at det er statens ansvar å dekke utgiftene de medfører. Det er feil at en stor del av kostnadene blir dyttet over på kommunene. Dessuten er det stor forskjell på flyktningene, fortsetter varaordføreren.

- Noen er i stand til å brødfø seg selv, men det finnes nasjonaliteter der bare 20 prosent arbeider. Dette er dokumentert, men ingen tør si det høyt. De jeg snakker om folkeslag som er innpodet med denne mentaliteten, at de skal snylte på andre fra de er født. Og dessuten er de ogs å hjernevasket av religion, sier Ringli og legger til;

- Men jeg har ingenting mot utlendinger, generelt. Meldal har mange inngiftede utlendinger og blant dem finnes mange trivelige folk. Jeg er imot flyktnigner som kommer hit og skal leve på oss, og jeg vet at jeg har mange nordmenn med meg på dette.

Ringli forsikrer at dette er et syn som støttes av Frps lokallag i Meldal, som teller mellom 20-30 medlemmer.

Stemte nei i vår

Det hører med til historien at kommunestyret i Meldal sa nei til en forespørsel som kom i mars i år, om å ta imot bosetting for flyktninger i 2013 og 2014. Dette ble nedstemt av alle, bortsett fra Sp. Vedtaket som nå er gjort handler om å ta imot flyktninger i 2014, 2015 og 2016.

- Årsaken til at vi sa ja til den siste forespørselen, er at vi nå får bedre tid til å forberede oss. I den forrige forespørselen i mars, ble vi bedt om å ta imot bosetting i inneværende år, og det mente alle kom for brått på, sier ordfører Are Hilstad (Ap) i Meldal kommune.

Hilstad mener varaordfører Ringli har et poeng i at bosettingen av flyktninger i forrige runde ikke ble som forventet.

- Det stemmer nok, de fleste flyktningene ble ikke boende i kommunen. Men kanskje var ikke kommunen dyktig nok i integreringsarbeidet, heller, sier han.

- Får stå for egen regning

Hilstad mener kommunen nå må se til nabokommunene for å lære av deres erfaringer, slik at integreringen blir best mulig. Men han mener det er lite formålstjenlig å regne på statlige overføringer og faktiske utgifter knyttet til å ta imot flyktningene.

- Dette kan man synse mye rundt, og vi kunne sikkert ønsket oss romsligere tilskudd for å lykkes enda bedre, men vi forholder oss til rammene vi får.

Varaordførerens holdninger til de han kaller «snyltere» på kommunens bekostning kommenterer han slik;

- Disse uttalelsene får stå for varaordførers regning, men jeg presiserer at vi her snakker om flyktninger som har fått opphold og som må ha et sted å bo. Jeg vil advare mot å blande de synspunktene man har til den nasjonale innvandringsdebatten opp mot debatt om bosetting for lokale flyktninger, sier Are Hilstad.

foto
Ordfører i Meldal, Are Hilstad, advarer mot å blande nasjonal innvandringsdebatt og debatt om bosetting for lokale flyktninger. Foto: Meldal kommune