- Bjørnen var et skadedyr som det er dokumentert har tatt sau i Singsås i løpet av fjoråret, sier Frank Røym i Sør-Trøndelag Bondelag.

Det ble gitt fellingstillatelse på hannbjørnen i fjor sommer, men da det er vanskelig å ta ut bjørn sommerstid, ble det gitt tillatelse til å felle dette dyret på sporsnø nå.

Fikk spor i slutten av mars

- Bjørnen har antagelig ligget i hi i Fordalen i vinter. Den ble skutt torsdag kveld på Vindsnes i Singsås, sier Røym.

Da det ble oppdaget spor i slutten av mars, ble det tatt prøver av ekskrementer og bekreftet at det var samme bjørnen som man jaktet i fjor som var ute og gikk. Samme DNA ble funnet ved sauekadaver i løpet av beitesesongen i fjor.

Les også: Skjøt bjørn fra helikopter i Selbu

Bilder på viltkamera

foto
Bilde av bjørnen tatt av viltkamera i Singsås i fjor. Foto: Privat

Bjørnen ble fanget på viltkamera i Singsås i fjor sommer. Den har vandret fra Våler i Hedmark der ekskrementer fra bjørnen ble analysert i oktober i 2016. De første prøvene som ble tatt viser at bjørnen har holdt til i Elverum-traktene i 2015. I fjor ble det tatt flere prøver i Singsås som viste at bjørnen holdt til der, og at den tok sau.

Les også: Her kommer gaupene på rekke og rad

Jakt torsdag

I slutten av mars i år ble tre prøver av avføring fra Fordalen analysert og viste at bjørnen var ute og gikk. Deretter ble det satt i gang jakt.

- Etter at vi fikk analysert prøver og bekreftet at det var samme bjørn, besluttet Miljødepartementet at vi kunne felle den. Vi fløy ut med helikopter og posterte ut et ti mann stort jaktlag. Etter om lag en halv time kom bjørnen tuslende inn på en av postene og skutt, sier rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn (SNO) Frode Aalbu.

Les også: Nedgang i antall registrerte bjørner i Norge - men i Nord-Trøndelag øker tallet

Han antar at bjørnen var fire-fem år gammel. Undersøkelser av blant annet tenner vil etter hvert gi eksakt alder på bjørnen.

Mistet 69 sau i fjor

For sauebønder i området, var det en positiv melding at denne bjørnen nå er tatt ut. En av dem mistet 69 dyr i fjor, hvorav 41 var lam.

foto
Sauekadaver som ble funnet i Singsås i fjor. Foto: Privat

- Det hadde ikke vært særlig greit å gå beitsesongen i møte med den bjørnen i området. Uttak på sporsnø om våren er siste utvei, men det er veldig vanskelig å få felt bjørn sommer og høst til tross for store anstrengelser fra jaktlagene. For oss i beitnæringen er det viktig at det blir gitt tillatelse til å ta ut slike skadedyr på sporsnøen om våren, sier en av representantene for sauenæringen i Singsås.

Les også: Bjørnen passerte Roger på 60 meters hold