Helse Midt-Norge overkjører egne sykehus - går inn for å rulle ut Helseplattformen videre