- Arbeiderpartiet gikk til valg på at vi skulle øke fokuset på friluftsliv. Sammen med Sp, SV, KrF og MDG tar vi nå det første steget på denne satsingen. Vi foreslår at fylkestinget setter av en million kroner i år. Pengene skal gå til lag, foreninger og organisasjoner som driver med rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv. De kan søke om tilskudd til å skape aktiviteter.

Det sier Per Olav Hopsø, leder for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelsekomiteen i Sør-Trøndelag. Fylkestinget, som onsdag og torsdag er samlet på Brekstad, vil trolig vedta å sette av en million kroner av overskuddet for 2015 til denne nye ordningen.

Samme som i kulturlivet

Fylkeskommunen har allerede en ordning for kulturformål, og planen er at denne nye ordningen skal fungere på samme måte. Man kan søke fylkeskommunen om økonomisk støtte for å legge opp aktiviteter innenfor jakt, fiske og friluftsliv.

- Vi ser at dette fungerer godt innenfor kulturlivet, idretten får også mye støtte. Nå er det på tide at også de som driver med jakt og fiske får en slik ordning. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for folkehelsearbeidet og satsing på jakt, fiske og friluftsliv står sentralt i dette arbeidet. Vi bidrar allerede med å sikre friluftsområder og nå følger vi opp med penger slik at aktivitet kan skapes, sier Hopsø.

Søke til aktivitet

Han ser for seg at både lokale jeger- og fiskeforeninger, turlag og organisasjoner som arbeider med å legge forholdene til rette for friluftsliv kan søke om støtte til konkrete aktiviteter.

- Dette er en ordning for frivillige lag og organisasjoner som driver med rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv. Det kan være jeger- og fiskeforeninger som i samarbeid med skoler tar med seg elever på fisketurer eller turforeninger som vil skape økt aktivitet gjennom ulike prosjekter. Nå får vi på plass en million kroner, og det vil jeg kalle et betydelig løft. Det er allerede gått en godt stykke ut i dette året, så pengene som kommer nå vil utgjøre en forskjell, sier han.

Nye tiltak

Siden ordningen er ny er Hopsø usikker på hvor mange som vil benytte seg av den. Men han tror det finnes et behov der ute for ulike organisasjoner som vil skape økt aktivitet og rekruttere nye fiskere, jegere og friluftsfolk. Han håper også den nye millionen kan skape mange nye tiltak som til nå ikke har vært økonomisk mulig å realisere.

Arbeiderpartiet, SV, SP, KrF og MDG har flertall i Sør-Trøndelag fylkesring, og det er derfor all mulig grunn til å tro at dette vedtas under behandlingen av det reviderte budsjettet på fylkestinget onsdag eller torsdag.

foto
- Vi ønsker å legge til rette for mer fiske, jakt og friluftsliv. Nå kan ulike organisasjoner søke penger for å skape økt aktivitet for de som vil ut i naturen, sier Per Olav Hepsø, leder i kultur, idrett, friluftsliv og folkehelsekomiteen i Sør-Trøndelag.