Hver dag er det om lag 130 000 sjåfører som ruskjører i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. De siste to årene har politiet fått innført et nytt «våpen» for å avsløre ruskjøring. Evidenzer Mobile 240 er en maskin som kan sjekke om bilførere har alkohol i blodet i løpet av minutter. Resultatet kommer ut som en kvittering, og gjelder som bevis i en eventuell rettssak.

Politioverbetjent Grethe Brennhovd Clausen i Utrykningspolitiet opplyser at de sju Evidenzer-maskinene i Nord- og Sør-Trøndelag sto for 150 prøver i 2014. I tillegg ble det tatt 29 prøver av de to maskinene som Utrykningspolitiet (UP) har kontroll over.

- Evidenzer gir en mye mer effektiv saksbehandling sammenlignet med innsending av blodprøver til Folkehelseinstituttet, sier distriktssjef Per Einar Hollum i Utrykningspolitiet distrikt 7 (Trøndelag og Møre og Romsdal).

Etterforskning på stedet

De har én Evidenzer-maskin som er med i en patruljebil, mens en annen maskin har vært utstasjonert ved Oppdal lensmannskontor. De andre sju Evidenzer-maskinene står henholdsvis i Trondheim, Ørland, Orkanger, Stjørdal, Steinkjer, Namsos og Kolvereid.

- Vi kan gjøre ferdig etterforskningen uten å forlate stedet hvor vi stoppet sjåføren. Vi slipper å dra inn til et lensmannskontor for å fremstille fører for blodprøve, understreker Hollum.

Frigjør ressurser

Blodprøven av en som er mistenkt for ruskjøring kan ta flere uker å analysere, og det er i tillegg knyttet større kostnader til en slik prøve.

- Vi sparer en del midler på å bruke Evidenzer i stedet. Men Evidenzer kan kun brukes i de tilfellene hvor det er snakk om bare promillekjøring. Er det mistanke om annen type ruspåvirkning, må man gjennomføre blodprøve på tradisjonelt vis, forklarer Hollum.

Trafikkoordinator Lars Letnes ved Nord-Trøndelag politidistrikt er enig i at Evidenzer letter arbeidet for patruljene.

- Det forenkler arbeider og frigjør ressurser når vi kan ta med utstyret ut, spesielt i områder der det er lange avstander, sier Letnes.

Skal ta flere ruskjørere

Ifølge UP-sjefen i Midt-Norge er det ingen planer om å gå til anskaffelse av flere Evidenzer-maskiner i distriktet, men han ser absolutt fordelen med å bruke det enda mer.

Det var til sammen 100 ruskjørere som ble tatt av UP i fjor. Målet for 2015 er å ta enda flere.

- UP har på landsbasis tatt mål av oss å øke antallet rusførere som blir tatt med 30 prosent. Det skal vi gjøre ved å bruke enda mer alkometer og bli enda flinkere til å avdekke de som kjører med ulovlig medisin- og narkotikapåvirkning, forklarer Hollum.