Adresseavisen har vært i kontakt med Facebook om en trønder, som er siktet for såkalt grooming eller barnelokking.

På nettstedet Badoo skal han ha avtalt et møte for å forgripe seg seksuelt på det han trodde var ei 14-årig jente.

I virkeligheten chattet trønderen med Stig Kalsnes (24), som varslet politiet.

Kalsnes la også ut deler av chatten og et nakenbilde av siktede på Facebook, noe Datatilsynet stiller seg kritisk til.

- Det er uakseptabelt å bruke Facebook til privat vendetta. Du kan havne i straffansvar for å henge ut andre på denne måten, sier senior kommunikasjonsrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet.

Fjerner hevn-bilder

Facebook gjør det klart at de ikke godtar denne form for hevn-bilder.

I deres retningslinjer kommer det fram at de fjerner bilder delt i hevn eller uten tillatelse fra personene på bildene.

Adresseavisen har bedt Facebook gjøre rede for sine retningslinjer, og spurt om hva de gjør for å stoppe innlegg som identifiserer siktede i kriminalsaker. Vi har også spurt om hva de synes om at Facebook blir brukt på denne måten.

I svaret Adresseavisen har fått fra Facebook presiseres det at samtalen mellom trønderen og det han trodde var ei 14-årig jente ikke fant sted på Facebook.

- Facebook kommenterer ikke konkrete saker, heter det i svaret vi har fått tilsendt fra Fannie Friberg i Spotlight PR på vegne av Facebook.

Hun har bedt oss om å referere til «en talsperson i Facebook», slik det er vanlig når mediegiganten uttaler seg offentlig.

Nulltoleranse

- Vi har nulltoleranse for utnytting av barn, og dømte sexforbrytere har ikke tillatelse til å bruke Facebook, skriver den anonyme talspersonen.

- Hvis noen har bevis for ulovlig aktivitet på Facebook, bør de varsle oss for fjerning og politiet for etterforskning, står det videre i svaret, hvor det gjøres helt klart:

- Vi vil aldri tillate folk å dele innholdet i private meldinger.

Fjerner innhold

Facebook viser ellers til den informasjon som er å finne på deres nettsider.

Der står det blant annet om hvordan Facebook bekjemper seksuell vold og utnytting på sitt sosiale nettsted:

«Vi fjerner innhold som truer eller promoterer seksuell vold og utnytting. Dette inkluderer seksuell utnytting av mindreårige, og seksuelle overgrep. For å verne offer og overlevende, fjerner vi også bilder eller videoer som skildrer seksuell vold, og bilder delt i hevn eller uten tillatelse fra personene på bildene».

Her hevdes det at Facebook jobber hardt for at folk skal kunne være trygge på nettstedet.

Det vises spesielt til at de har gjort tilpasninger, slik at mindreårige skal bli minnet om hvem de deler innholdet sitt med, og slik at muligheten for kontakt med fremmede begrenses. De minner for eksempel mindreårige på at de bare bør akseptere venneforespørsler fra folk de kjenner.

Facebook fjerner innhold, deaktiverer profiler og arbeider sammen med politiet når det er fare for fysisk skade eller direkte trusler mot folks sikkerhet.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.