Det sa forsvarer Siri Langset i sin sluttprosedyre i Oslo tingrett torsdag.

Langseth mener 34-åringen ikke hadde en oppfattelse av den faktiske situasjonen da han reiste til Syria.

- Han visste ikke hva han reiste til, sa hun.

Påtalemyndigheten hadde tidligere på dagen lagt ned påstand om ni år i fengsel for den terrortiltalte trønderen, både for inngåelse av terrorforbund og deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Tok avstand

- Tiltalte hadde ikke noe forsett om å ta del i IS da han reiste inn i Syria i desember 2014. Det gikk etter hvert opp for han hva organisasjonen sto for.

Langseth mener han da brukte første mulighet til å unndra seg videre innrullering i organisasjonen.

- Han tok avstand fra det de sto for, og ville ut, noe han også ble sendt i IS-fengsel for fire ganger.

Forsvareren mener han dermed ikke har bidratt til å opprettholde terrororganisasjon gjennom sitt opphold der nede.

- Fengslingene tyder på at heller ikke IS ville ha han.

Var psykisk syk

Forsvareren viser til at påtalemyndigheten ikke nevnte tiltaltes psykiske helse på tidspunktet han bestemte seg for å reise.

- Dette er et tema som ikke har vært oppe i noen av de andre terrorsakene.

Hun viser til at aktor Kim Sundet mente tiltalte burde være kjent med hva IS sto for da han reiste, på grunn av den voldsomme mediedekning organisasjonens terrorhandlinger fikk høsten 2014.

- Han hadde i lang tid slitt med depresjoner og sosial angst. Tiltalte ble skadet i en mye omtalt sykkelulykke sommeren 2014. Dette førte til at han isolerte seg ytterligere. Han var i en tilstand hvor han hentet informasjon fra Youtube, ikke nettaviser, slik de fleste andre ville ha gjort.

Kunnskap i konspirasjonsteorier

Og siden han er syk, søkte han kunnskap i konspirasjonstearier. Han hadde fokus på frimurerne, konspirasjonsteorier og svart magi store deler av våren 2014.

Interessert i rettssaken? Her er noen av de tidligere sakene

Retten er gjort kjent med at den terrortiltalte har vært medisinert for psykiske problemer helt siden 2010. I tillegg brukte han i perioder mye hasj.

- Han hadde behov for innleggelse flere ganger.

- At han til slutt bestemte seg for å dra må ses i sammenheng med hans psykiske helse på denne tiden. Han så flere filmer om kjemisk bombing, og det ga han et behov for å hjelpe.

34-åringens oppfattelse av situasjonen i Syria, var at det var folket mot Assad.

Forsvareren viser også til at familien og en nær venninne i retten har forklart at tiltalte var svært syk høsten 2014.

Innlagt rett før

34-åringen var innlagt til psykiatrisk behandling 20. november 2014. På grunn av uenigheter, skrev han seg selv ut bare tre dager etter innleggelse.

Retten er blitt gjort kjent med at siden han ikke var innlagt på tvang, kunne ikke sykehuset gjøre noe for å holde han tilbake.

- To dager etter kjøpte han en enveis flybillett til Tyrkia, og seks dager etter utskrivelsen satt han på fly til Tyrkia, påpeker forsvareren.

At tiltalte sendte flere meldinger med innhold til familien som kunne tyde på at han hadde dratt til Syria for å verve seg til IS, mener forsvareren må ses i sammenheng med at han da hadde vært flere uker uten medisiner, og var forvirret.

- Han har selv forklart at alt går i lås uten medisiner, og at han ikke klarer å løfte blikket.

- Bedritent liv

22. januar 2015 skrev han til familien at han dro for å hjelpe folk, at han ikke hadde drept noen, og at han gravde bomberom til kvinnfolk og unger.

4. mai 2015 skrev han til faren at han dro til Syria fordi han var så oppgitt.

- Det var et drastisk valg å reise hit, men tenkte da at jeg kunne bruke det bedritne livet mitt  til å hjelpe folk, refererer forsvareren.

foto
Bærer våpen: Dette bildet sendte den tiltalte til en venninne i april 2015. Foto: Privat

Hun mente den terrortiltalte visste at det var borgerkrig i Syria, og at folk kjempet.

- Kalifatet hadde for han en religiøs betydning, og han oppfattet det som en religiøs plikt å reise dit for å delta. Det var ikke en terrororganisasjon.

Forsvareren mener det ikke er grunnlag for å si at siden han brukte begrepet jihad, så ville han kjempe en militær kamp.

- Han var dessuten ny i islam. Det er ikke grunn til å knytte aktiviteten hans til ekstremisme i forkant av avreise.

Ikke terrorforbund

Forsvarer Langseth mener det heller ikke er grunnlag for å påstå at han har inngått terrorforbund med IS.

- Påtalemyndigheten la til grunn at det å gi fra seg pass og telefon, samt deltakelse i shariakurs var tilstrekkelig. Tidligere rettspraksis viser at det kreves noe mer.

I de tre rettskraftige dommene som finnes for inngåelse av terrorforbund, har de domfelte aktivt sluttet seg til IS sine væpnede styrker.

- For å dømme 34-åringen til inngåelse av forbund, må det derfor bevises over en hver tvil at han aktivt har sluttet seg til de væpnede styrkene.

Heller ikke det faktum at trønderen bar våpen er bevis for at han tilhørte væpnede styrker.

Aktive fluktforsøk

At han tok avstand fra terrororganisasjonen mener hun de aktive fluktforsøkeene og fengslingene beviste.

- For å oppsummerer dette: Ingen aktiv tilknytning til de væpnede styrkene,  og det foreligger ikke en avtale. Han deltok heller ikke i militær trening. Derfor må han frifinnes.

- Hvis han skal bli dømt for deltakelse, bør retten legge til grunn at han tok avstand fra IS etter shariakurset. Han var kun en sivilist etter dette, og han har ikke deltat ti kamphandlinger, sa forsvareren.

Hun mener påstanden om ni år i fengsel er alt for høy, sammenlignet med tilsvarende dommer.

- Retten må vektlegge hans psykiske helse, og det faktum at han tok avstand fra IS.

Risikerte livet

Tiltalte sa i sin sluttkommentar at han virkelig var fortvilet der nede.

- Jeg var så desperat for å komme meg ut at vi gikk inn i kule-ild i Tyrkia. Vi risikerte livet mange ganger for å komme oss bort.