Helseplattformen innrømmer feil - ser alvorlig på rapport

foto