Ungdom bekreftet omkommet etter ulykke i Steinkjer