Flere utforkjøringer på glatte veier mellom Røros og Ålen