- Vi har sett en systematisk oppgang i antall søkere til helse- og oppvekstfag de siste årene. Siden 2013 har søkertallet nesten fordoblet seg fra rundt 200 til over 400 søkere, sier fylkesopplæringssjef Vegard Iversen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

For utdanningsåret 2016–2017 har 2 291 personer søkt videregående opplæring i Nord-Trøndelag. I år er det design og håndverk, helse og oppvekstfag, og medier og kommunikasjon som opplever størst vekst blant de førstegangssøkende.

- De siste årene har vi jobbet aktivt for å få flere søkere til yrkesfagene. Dette ser vi kanskje noe av resultatet av nå i år. Så tror jeg også at ungdommen følger med på de økonomiske trendene i samfunnet, og tar konsekvensen av dette. De søker seg til jobbsikre yrkesfag, sier Iversen.

LES OGSÅ: Fagbrev mer etterspurt enn universitetsgradLES OGSÅ: Kun fem av 100 velger Ritas drømmefag

Totalt er det 6 702 søkere til de ulike linjene, fordelt på de tre klassetrinnene i den videregående skolen. Iversen presiserer at dette bare er foreløpige tall.

- Dette er søkertall, og ikke de endelige tallene for hvor mange som kommer inn på de ulike skolene og linjene. Når søkerne er tildelt plass kommer det til å være igjen omtrent 5 300 av de opprinnelige 6 702 søkerne.

Nytt utdanningsprogram

Iversen forteller at det i år er gjort noen endringer i tilbudet de videregående skolene i Nord-Trøndelag har. Blant annet er medier og kommunikasjon gjort om fra å gå under yrkesfaglinjene til å regnes som en studieforberedende linje.

- I år har vi også åpnet for å søke på en helt ny linje kalt kunst, design og arkitektur. Her er det 26 stykker som har søkt, og det er dermed gode muligheter for at denne linjen blir opprettet til høsten.

Studiespesialisering opplever i år en liten nedgang i Nord-Trøndelag. Også fagene idrett, musikk, dans og drama, samt restaurant- og matfaget opplever en nedgang i antall søkere.

- Det er synd at så få søker seg til restaurant og matfag. Dette er et område som trenger dyktige fagarbeider og behovet for faglært arbeidskraft er absolutt tilstede i denne bransjen.

LES OGSÅ: Flere trønderske ungdommer velger helsefag

Populært med yrkesfag

Nord-Trøndelag skiller seg ut fra en del andre fylker i landet. Omtrent halvparten av alle førstegangssøkerne søker seg til yrkesfag.

- Jeg tror noe av grunnen til at yrkesfag er så populært her i Nord-Trøndelag er at næringslivet står veldig sterkt her. Spesielt innen bygg- og anleggsbransjen er det god rekruttering, sier Iversen.

Både innen yrkesfagene og de studiespesialiserende fagene kan det komme noen endringer i søkertallene.

- Før det endelige opptaket i sommer kan det komme noen endringer. Vi kan få søkere fra andre fylker, og de som allerede har søkt kan ha omprioritert søknaden sin.

foto
Hels- og oppvekstfag er den nest mest populære linjen ved videregående skoler i Nord-Trøndelag. Foto: Adresseavisen