Småbruk totalskadet i brann – fryktet eksplosjonsfare