En person fraktet til St. Olav etter å ha fått jordmasser over seg