Stanser E6-arbeidet, men snart skal det kreves inn bompenger