Innbyggerne i Roan kommune på Fosenhalvøya sa i folkeavstemning 30. mai ja til å slå seg sammen med nabokommunen Åfjord. Men samme dag hadde også Bjugn og Ørland folkeavstemninger om å slå sammen de to kommunene. Der endte det med at innbyggerne i Bjugn sa ja, mens ørlendingene sa nei til sammenslåing.

LES OGSÅ: Fire folkeavstemninger på en mandag

Bjugn eller ikke

Bjugn har deretter åpnet for sammenslåing med Åfjord og Roan. Det sa kommunestyret i Roan nei til torsdag, ifølge Fosna-Folket. Avisa skriver at kommunestyret skulle behandle to spørsmål:

1. sammenslåing med Åfjord kommune fra og med 1. januar 2020.

2. Gå i dialog med også Bjugn kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for se på en eventuell videre prosess hvor også Bjugn slutter seg til.

Venstre fikk flertall

Venstrerepresentant Hanne Skjæggestad fikk flertall for sitt forslag om å takke nei til invitasjonen fra Bjugn og viser til at Bjugn hadde kommet såpass seint på banen til at det var tid til en konsekvensutredning, skriver Fosna-Folket.

- Selv om Bjugn nå sier at de godtar Årnes som kommunesentrum, så må vi ikke tro annet enn at styrkeforholdet over tid tilsier at Bjugn vil jobbe for å få flest mulig sentrale tjenester lagt til Botngård, framholdt Skjæggestad, ifølge Fosna-Folket.

Innbyggerne i Roan stemte i folkeavstemningen over en avtale der Åfjord og Roan var enige om at kommunesenteret blir i Åfjord. Åfjord har 3259 innbyggere, mens Roan har 965, viser befolkolkningstallene fra 2015. Ifølge fylkesmannens befolkningsstatistikk har Roan mistet hver femte innbygger siden 1992. Nedgangen i folketallet har vært 18,8 prosent i de siste 25 årene.

Bjugn er størst

Når Bjugn nå ønsker å bli en del av en større Fosen-kommune, kan dette endre maktbalansen. Bjugn har 4785 innbyggere og er med det større enn de to andre kommunene til sammen.

- Vi synes det er naturlig at det må gis noe til den som er minst, så det er enighet om at et eventuelt kommunesenter vil ligge i Åfjorden, sa Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) til adressa.no onsdag.

LES OGSÅ: Nå kan Trøndelag bli forandret for godt