Bygdefolk vil ha arbeidsplasser. Samene frykter naturtap, støy, forurensing og tungtrafikk. Striden står om gjenåpning av gruva.