Ulykke skapte lange køer i begge retninger på E6 i Levanger

foto