I dag er det kun få utbrudd av Furunkulose som registreres. Utbrudd kan oppstå når det er varmt, lite vann, og mye fisk. Det skriver Trønder-Avisa.

– Stresset fisk er mer utsatt for utbrudd av furunkulose. Denne fisken som jeg har funnet har flere krøykeskader. Jeg vil ikke utelukke at det har en sammenheng med utbruddet, sier Rikstad til Trønder-Avisa.

Furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann. Det vanligste symptomet i større fisk er at fisken får sår og byller i huden.

Til Trønder-Avisa sier Rikstad at folk må være oppmerksom i andre smålakselver i Namdalen, og plukke ut eventuell død laks fra elva.