Brann i anleggsbrakke i Levanger var kontrollert bålbrenning