Ulven ble fotografert 10. september i år i Østre Brandsfjell i Lierne av et viltkamera, som tilhører Norsk institutt for naturforskning (Nina). Det skriver Rovdata på sine nettsider.

- Det overrasket oss at vi hadde fått bilder av en ulv, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata til Adresseavisen.

Det er sjelden at det dokumenteres ulv i Nord-Trøndelag. Denne ulven er trolig et streifdyr.

- Det meldes om observasjoner av ulv ganske ofte i Nord-Trøndelag. Men det som er spesielt er at det er et kamerabilde av ulven, sier han.

- Det er flere år siden vi hadde sånne type bevis i Nord-Trøndelag, legger han til.

Jakter kanskje partner

Han sier at de ikke har noen anelse om hvor ulven kan stamme fra.

- Ulv har utrolig vandringskapasitet og er kjent for å kunne gå hundrevis av kilometer i løpet en sesong. De kan gå over lange distanser på én dag. Hvis de for eksempel finner seg partner, kan det hende de slår seg ned. Dette er nok en ulv som er på utkikk etter en partner, sier han.

- Hva er sannsynligheten for at ulven lykkes?

- Jeg vil ikke tro det er så enkelt nei. Vi har ingen andre kjente individ i Nord-Trøndelag, sier Kindberg.

Men den kan også bli værende hvis den trives i området og finner lett mat.

Ukjent hvor ulven er

NINA og Nord universitet bruker viltkameraer for å studere åtseleteres bruk av rovdyrdrepte byttedyr, og det var denne gang satt ut ved en bjørnedrept sau.

Statens naturoppsyn (SNO) har ikke fått flere observasjoner av ulven i dette tidsrommet, og det er derfor ukjent om ulven fremdeles befinner seg i Lierne eller har vandret videre. De ønsker tips hvis det blir observert ulv i området.

Stort antall angrep av bjørn, ulv og jerv gjør at Meråker ønsker endringer i rovdyrforvaltningen. Ordfører frykter at bøndene gir opp levebrødet

Prøvesvar

I løpet av neste uke vil man trolig få resultatet av ekskrementprøver.

- Det ble funnet avføring etter det som kan være ulv noe lengre sør i kommunen. Vi vil nå analysere disse prøvene for å avklare om de er fra ulv og hvor dette individet i så fall kommer fra, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

I 2009 ble det felt en ulv på skadefelling i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag som viste seg å stamme fra den finskrussiske bestanden.

Flere sau tatt av ulv i år

I rovbasen til Rovdata er det i 2016 meldt inn følgende observasjoner/skader av ulv:

18. februar: Overrein, Steinkjer. Usikker observasjon

14. april: Kjølstadfjellet, Høylandet. Usikker observasjon

18. juli: Fossvatna, Meråker. Sau drept av ulv. Skaden er undersøkt av SNO. Skadeårsaken er antatt sikker.

19. juli: Fossvatna, Meråker. Sau skadd og avlivet. Skaden er undersøkt av SNO. Skadeårsaken er antatt sikker.

30. juli: Gråvassbekken, Stjørdal. Sau drept av ulv. Skaden er undersøkt av SNO. Skadeårsaken er antatt sikker.

19. august: Rangeldalen, Meråker. Sau skadd av ulv. Skaden er undersøkt av SNO. Skadeårsaken er antatt sikker.

24. august: Sau er påført skade av ulv. Skaden er undersøkt av SNO. Skadeårsaken er antatt sikker.

25. august: Sau skadd og avlivet av ulv. Skaden er undersøkt av SNO. Skadeårsaken er antatt sikker.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.