Døde tre uker etter at han ble flyttet til sykehjem: Konkludert med lovbrudd

foto