Domprost Jepsen: – Rose hadde et kraftfullt nærvær

foto