Helsepersonell fra Namdalen er innlagt ved Sykehuset Levanger med tuberkulose. Det opplyser kommunelegen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Namdalsavisa melder at personen er isolert og mottar behandling for aktiv tuberkulose. Ifølge kommuneoverlegen tyder rapportene fra sykehuset Levanger at tilstanden bedres.

Den sykes bevegelsesmønster i perioden før innleggelsen, kartlegges nå. Foreløpig er det ingenting som tyder på at personer i omgivelsene til den syke er smittet med tuberkulose, ifølge kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege Haldor T. Holien sier til Namdalsavisa at han ikke vil gå ut med alder eller kjønn på den som er smittet. Han vil heller ikke si hvor vedkommende arbeider.