Den tyske bussjåføren var etter ulykken siktet etter vegtrafikklovens paragraf 3, som går på uaktsom kjøring.

Politiet har nylig utvidet siktelsen til å omfatte straffelovens paragraf 239, som går på uaktsom bildrap.

Bakgrunnen for utvidelsen er en rettsanmodning politiet i Nord-Trøndelag ønsker skal bli sendt til politiet Tyskand for å få tatt nytt avhør av sjåføren etter bussulykken som skjedde på E6 i Namsskogan 29. juli. Tre menn og én kvinne fra Sveits omkom i den tragiske ulykken.

- Denne siktelsen ble skrevet i forkant av spørsmål vi ønsker skal bli stilt i det nye avhøret, og da er det naturlig at han blir avhørt på bakgrunn av den bestemmelsen også, sier politiadvokat Anita Ravlo Sand.

Påtaleavgjørelsen dryger ut

- Det betyr ikke at at det er kastet et annet lys over saken enn tidligere, bare det at vi ønsker at sjåføren skal bli avhørt på bagrunn av begge de to bestemmelsene, forklarer hun.

Ravlo Sand har tidligere opplyst at politiet håpet å få tatt påtaleavgjørelse i saken før jul.

- Det går ikke. Vi venter fortsatt å få oversendt dokumenter til Tyskland for å få tatt nytt avhør av sjåføren. Det må sendes til statsadvokaten, som videre sender anmodning til påtalemyndighetene i Tyskland, opplyser politiadvokaten.

- Sjåføren årsak til ulykken

Hun forteller at de har fått rapport fra ulykkesgruppa til Statens vegvesen.

- De har konkludert med at feil gjort av føreren er årsak til ulykken. Hvilken feil han har gjort har de ikke tatt stilling til. Rapporten viser videre at tekniske feil med bussen, fart eller føreforhold ikke er årsak til ulykken, sier Ravlo Sand.

Ifølge rapporten var det ingen tekniske feil med bussen og sjåføren skal ha kjørt under fartsgrensa da ulykken skjedde.

Ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen, som også utarbeider en rapport etter ulykken, har så langt ikke kommet med noen konklusjon, opplyser Ragnar Masdal, leder for ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen region midt.

Det er tidligere opplyst at bussjåføren ikke husker noe fra ulykken.

ADRESSA PLUSS: Ulykkessjåføren var både guide og reiseleder