Uføre Joakim (39) står utenfor arbeidslivet: - Jeg er motivert for jobb