Her skal det bygges 115 kilometer ny vei på E6 i Trøndelag

foto