Bensinstasjon fikk ja fra kommunen til å starte ølsalg – nå sier statsforvalteren nei