Eksplosjonsartet brann i båter i Rørvik – folk i båtene måtte vekkes og evakueres

foto