Travelt for Vegtrafikksentralen: – Dette er dagen for å holde veldig god avstand