Ole Eskil Moan tok over hjemgården for ett og et halvt år siden. Da var han 21 år og samboeren, Tone Leseth, 20. Nå har de fått ei lita jente, Amalie på fem måneder, pusset opp hovedhuset og legger planer for gårdsdrifta. Helt fra han var fem-seks år kan han huske at han hadde lyst til å bli bonde. Allerede på barneskolen snakket han om å ta over hjemgården.

I Stordalen der de bor, er det også to andre bønder tidlig i 20-årene.

- Det er artig at flere på samme alder har samme interesse, sier Ole Eskil og Tone.

Les mer om livet med kommunen

- Bra med unge bønder

- Det er optimisme i jordbruket i Åfjord, sier lederen for det lokale bondelaget, Sigbjørn Gilde.

- Det er kjempeviktig at noen tør å fortsette gårdsdrifta. Det er meget bra og helt nødvendig, sier han.

Hjemme på gården i Stordalen fortsetter Ole Eskil der faren, Egil Moan, slapp. Faren måtte gi seg på grunn av fysiske plager i skuldre og knær. Nå har 23 år gamle Ole Eskil 35 melkekyr og en del ungdyr gående løst i fjøset. I tillegg driver han med korn. Akkurat nå går han og venter på å så. Det har vært en kald vår med nattefrost. Endelig er det varmt nok til at kan tenke på å få byggkornene i jorda.

foto
Utfordrende og interessant: Ole Eskil Moan liker det allsidige i bondeyrket. Bonden må håndtere maskiner, planter og dyr.

- Allsidig yrke

- Det er et interessant og utfordrende yrke, sier Ole Eskil.

- Det er allsidig. En må kunne litt om alt, håndtere maskiner, planter og dyr. En må planlegge og tenke og prøve å få til det en tenker, fortsetter den unge bonden som er utdannet landbrukstekniker. Han forteller at de har lyst til at begge kan ha arbeidet sitt på gården. Nå har Tone permisjon med fem måneder gamle Amalie. Ellers jobber hun på matbutikk og hjelper til på gården når hun kan.

foto
Far og sønn: Ole Eskil Moan og faren Egil Moan. Ole Eskil tok over gården for ett og et halvt år siden. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Barnehage og bibliotek

Hun kommer fra gård i Vallersund i Bjugn og tror på framtida som melkebonde.

- Folk trenger jo melk, sier hun.

Livet med kommunen

- Barnehage og basseng, sier de når vi snakker om hva de ønsker seg av kommunen. Unge folk i bygda gir babyboom og By barnehage er sprengt. For to-tre år siden var det snakk om å legge ned barnehagen i Stordalen. Nå har barnehagen blitt for liten og må bygges ut. I mellomtiden håper Tone og Ole Eskil på barnehageplass for Amalie.