De seks nordmørskommunene Smøla, Aure, Surnadal, Kristiansund, Halsa og Rindal vil bli en del av Trøndelag. Rindal fikk grønt lys, men de fem andre fikk et klart nei i fylkestinget i Møre og Romsdal i desember.

I etterkant uttalte Helga Pedersen, kommunalpolitiske talsperson i Arbeiderpartiet, til Sunnmørsposten at partiet vil følge det vedtaket. Og med Aps klare støtte er det flertall i Stortinget for at Møre og Romsdal skal bestå som egen region.

Les også: - Jeg ser det er en utfordring for Nordmøre å finne sin plass i nye Møre og Romsdal

Irritert

Pedersens uttalelse får Ap-kollega og fylkesordfører Tore O. Sandvik til å se rødt.

- Helga Pedersen bestemmer ikke det her. Det gjør kommunene selv og et samlet storting. Jeg mener det er utidig av henne å si dette. Nå er vi inne i en prosess, og den prosessen må gå videre, sier han.

- Du høres irritert ut?

- Ja, det kan umulig være Helga Pedersens oppgave å si hvilken region grensekommunene skal tilhøre. Dette er en prosess, og sjølråderetten må tillegges stor vekt. Men igjen, det må være en skikkelig prosess i forkant.

- Det er ganske hard kritikk mot en av dine egne?

- Det kan tenkes at det blir slik hun sier, men man kan ikke konkludere før prosessen. Helt utidig, gjentar han.

Står på sitt

Han står på det han tidligere har sagt: at døra er vidåpen hvis nordmørskommunene ønsker seg til Trøndelag:

- Døra er åpen, men det er verken jeg eller Helga Pedersen som bestemmer dette, sier han.

Til Adresseavisen står Pedersen på det hun tidligere har sagt, men gir Sandvik rett i at hun ikke alene bestemmer dette.

- Når vår holdning er at vi skal støtte opp om frivillige fylkessammenslåinger, og ikke bruke tvang, må vi respektere fylkestinget. Men kommer det egen sak fra de involverte kommunene på Nordmøre må vi stilling til det, og det har jeg ikke fullmakt alene til å avgjøre. Men den søknaden må sees opp mot Møre og Romsdal som egen region, sier hun.

- Så fylkestingets vedtak veier tungt?

- Ja, vi vil respektere det fylkestinget har bestemt. Vårt utgangspunkt er at de bestemmer, og at det ikke er aktuelt å dele fylket i forbindelse med regionreformen. Men slår man sammen kommuner på tvers av fylkesgrensene vil vi justere grensen deretter. Men vi vil være tilbakeholdne med ytterligere justeringer, sier hun, fullt klar over at seks kommuner på Nordmøre vil være del av Trøndelag.

Full uenighet

I fylkestinget var det kun sju som stemte mot at Møre og Romsdal videreføres som egen region. Men selv om de led et sviende nederlag gir ikke kommunene opp for å bli trøndere. Forrige tirsdag vedtok formannskapet i Kristiansund at arbeidet med å søke regiontilknytning til Trøndelag fortsetter. I dag, mandag, møtes representanter fra de seks utbryter-kommunene på Værnes til dialog med blant andre fylkesordfører Tore O. Sandvik. Det til tross for at kommunene Gjemnes, Averøy, Sunndal og Tingvoll ba formannskapet om å respektere fylkestinget, og legge ballen død.

I brevet heter det ifølge Romsdals Budstikke:

«Vi frykter at Kristiansund som vårt regionsenter kjemper unødvendige og til dels tapte kamper, i stedet for å bruke tid, engasjement og nettverk på de aller viktigste sakene for regionen og byen. Vi nevner eksempelvis Todalsfjordprosjektet, Halsafjordsambandet, nytt SNR, helseinnovasjon, det grønne skiftet, havrommet, og regional arbeidsdeling.»

PS. I løpet av våren skal regjeringen fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny regionstruktur. Kommunalminister Jan Tore Sanner har et ønske om å få dagens 19 fylker ned til om lag ti regioner.