Aktor: – Bevist at han skjøt og drepte Shirwac

Aktor Bjørn Kristian Soknes la under sin prosedyre i dag ned påstand om at den drapstiltalte 26-åringen må dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Saken oppdateres.

– Jeg mener det er ført bevis for at NN (tiltalte) skjøt og drepte Mahmed Jamal Shirwac lørdag 23. august klokken 01.15, sa førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes under sin prosedyre i Trondheim tingrett i dag.Seksbarnsfaren fra Somalia ble funnet skutt og drept med 13 skudd i Ringvålveien på Heimdal. Påtalemyndigheten mener den drapstiltalte 26-åringen sto bak. Selv har han hele tiden nektet for drapet.- Hylser avfyrt i samme våpen

Aktor gikk gjennom bevisene som er lagt frem under den fem dager lange rettssaken. Påtalemyndigheten mener Heckler & Koch-pistolen som ble funnet hos tiltalte er drapsvåpenet. Dette kan de imidlertid ikke si med sikkerhet, da tiltalte har pusset og slipt pistolen slik at individuelle spor er fjernet. Påtalemyndigheten mener patronhylser funnet på åstedet og hos tiltalte, samt fantomtegninger og video fra overvåkningskamera i byen, er bevis som knytter 26-åringen fra Oppdal til det brutale drapet.– De 13 patronhylsene som ble funnet på åstedet, de 15 patronhylsene i Oppdal og de tre hylsene som ble funnet hjemme hos tiltalte i Trondheim, har vært inne i samme våpen, sa aktor Soknes.Det skal også ha blitt funnet spor etter én av de 13 hylsene fra åstedet på et ladeapparat politiet fant på tiltaltes kjøkkenbord i Trondheim under en ransaking 5. september.

– Det skuddet var ladet på kjøkkenbordet hjemme hos tiltalte, sa Soknes.– Pusset og slipte våpenetIfølge aktor gjorde politiet en tabbe da de ventet i flere dager etter den første ransakelsen med å pågripe tiltalte. Da han ble pågrepet i Oppdal 11.september, fant politiet kjøkkenbordet dekket med våpendeler og patroner i hans barndomshjem i Oppdal. På bordet lå også pusseutstyr han skal ha skaffet seg dagen før, og brukt til å slipe og pusse våpenet.

– Resultatet ble at han greide å endre våpenet så mye at individuelle spor før og etter ble forskjellig, sa Soknes.Tre dager etter drapet skal tiltalte ha på et nettsted ha søkt etter informasjon om hvordan man kan slipe, pusse og fjerne individuelle spor på et våpen.– Var i byen samtidig

Den drapstiltalte har hevdet at han hadde minnetap i tre timer under drapstidspunktet.– I de aktuelle timene da drapet skjedde, huskes ingenting. Psykiaterne sier det kan skyldes fornekting. Fornekting av hva da? Jo, et forferdelig faktum, sa aktor under prosedyren.Påtalemyndigheten mener han har satt seg inn i bilen til Mahmed Jamal Shirwac, som kjørte piratdrosje den natten, før han ble kjørt i retning Heimdal.– Vi vet at han har vært i byen på samme tidspunkt som Shirwac. Vi vet ikke hvor han gikk inn i bilen. Det er ingen videoovervåkning på det. Den eneste som kan gi oss beskjed om det er tiltalte – og han husker det ikke, sa Soknes.Like før drapet skjedde er bilen til den avdøde fanget opp av overvåkningskameraer på Statoil-stasjonen i Heimdal sentrum. Her kan man skimte et bakhodet i høyre baksete i bilen, og denne personen mener politiet er drapsmannen. Det er laget to fantomtegninger basert på forklaringer fra to kvinnelige vitner som bor i hver sin ende av et boligområde i nærheten av drapsåstedet. De så en mannsperson gå hurtig forbi i tidspunktet etter drapet.– Den beskrivelsen som de to kvinnene gir av vedkommende, helt uavhengig av hverandre, er en tegning av tiltalte. Det er en tegning av hans skikkelse, og av hans klesdrakt, sa aktor.Tiltalte skal ha uttalt seg innvandringskritisk på flere nettforum, og er også kastet ut fra flere nettforum på grunn av sin språkbruk. På et nettsted har han også oppgitt som en interesse å drepe muslimer.Les også: Kontaktet ekstrem islam-haterMangler dnaSoknes sa innledningsvis i prosedyren at ingen av de bevisene som var lagt frem i retten alene kunne være nok til å dømme tiltalte.

- Men hvis man foretar en helhetsvurdering av de bevisene som er lagt frem, har man etter min mening fjernet enhver rimelig tvil om at tiltalte begikk drapet, sa førstestatsadvokaten.

Politiet har ingen dna-bevis som knytter tiltalte til åstedet.

Tvungent psykisk helsevern

Tiltalte var psykotisk både da drapet skjedde, og er ifølge rettspsykiaterne fortsatt psykotisk. En dom på tvungent psykisk helsevern betyr at påtalemyndigheten skal være med på beslutningen den dagen tiltalte utskrives som pasient.

- Påtalemyndigheten må i tillegg tenke på samfunnsvernet: Er det trygt for samfunnet å la pasienten bli løslatt fra psykiatrien, sa Soknes i retten.

Les også: - Har direkte kontakt med Gud

Soknes ba retten foreta en vurdering av faren for at tiltalte kan begå nye alvorlige kriminelle handlinger.

26-åringens forsvarer John Christian Elden vil senere vil prosedere senere i dag.

Den drapstiltalte er også tiltalt for å ha oppbevart ammunisjon og to våpen ulovlig. Denne posten frafalt aktor i dag, fordi han mente det ikke samsvarte med påstanden om tvungent psykisk helsevern.

Les også: - Har opplevd mye smerte

Krever 1.6 millioner for barna

Bistandsadvokatene for Shirwacs fire barn i Norge, la i dag ned påstand om oppreisningserstatning på opptil 400 000 kroner per barn, og opptil 300 000 kroner for enken. Det er ikke fremmet erstatning på vegne av avdødes to sønner i Somalia.

– Drapet har medført at min klient ble frarøvet sin viktigste og eneste innfallsvinkel til det norske samfunnet. Min klient sitter svært såret tilbake, og som jeg sa, bare tiden vil vise hvordan dette vil ende, sa enkens bistandsadvokat Karianne Tilseth Berg i retten i dag. 
 
 
På forsiden nå