Norges mest attraktive storby

Folket har talt: Trondheim er den byen i landet de helst vil bo i.

Saken oppdateres.

I alle fall skal man tro Omdømmebarometeret 2009. Undersøkelsen er utarbeidet av kommunikasjonsbyrået Ordkraft på oppdrag fra Sparebank1 SR-Bank og regionale samarbeidspartnere. Den tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra 8000 personer over hele landet.

Regionene som er sammenlignet er osloregionen, bergensregionen, trondheimsregionen, stavangerregionen og kristiansandregionen. Hele 61 prosent av respondentene svarte at de kunne tenke seg å flytte til Trondheim. Bare 33 prosent svarte det samme om Oslo, som kommer ut med testens laveste score.

-Å, så artig! Er ordfører Rita Otterviks spontane reaksjon da hun får høre om Omdømmebarometerets resultater.

Studieby nummer én

Hun tror det er flere årsaker til at Trondheim har et såpass godt rykte blant Norges befolkning.

-Ved å ha utdanningsinstitusjoner som NTNU og HiST her, har byen blitt en attraktiv studentby. I tillegg har vi en mengde spennende teknologibedrifter i regionen som stadig etterspør ung arbeidskraft.

Trondheim er kåret til studieby nummer en av studentene selv, og det er per i dag om lag 31000 studenter i byen. Det vil si at hver sjette trondhjemmer er student. Likevel tror ordføreren at det er mer å hente på dette området:

-Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å klare å holde på studentene våre også etter de har avsluttet sine studier. Dette er et problem det jobbes med kontinuerlig på kommuneplan. Vi trenger mange flere praksisplasser som kan ta imot den kompetente arbeidskraften vi produserer, sier Rita Ottervik.

-Og flere studentboliger?

-Ja, vi trenger mange flere studentboliger!

Minst kriminalitet

53 prosent av de spurte mener at byen med Norges beste fotballag har minst kriminalitet av alle regionene som er med i undersøkelsen.

-Trondheim kommune har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med politiet som helt klart har høstet frukter, sier Ottervik.

Hun roser politiet for å ha brukt ressurser på å analysere utviklingen og tatt tak i problemene tidlig. Spesielt trekker hun frem innskrenkningen av skjenketiden som et konkret eksempel på hvordan samhandling mellom kommune og politi har bidratt at kriminaliteten på nattestid har stupt.

Trondheim scorer også høyt på at byen har gode fritidstilbud og nærhet til natur. I disse dager arrangeres VM i orientering i byen, og ordføreren tror det er viktig at Trondheim får vist seg frem også gjennom slike arrangementer.

-Den internasjonale orienteringskongressen trodde oss nesten ikke da vi fortalte hvor korte avstander det er fra bykjernen til uberørt natur i forkant av at arrangementet ble lagt hit. Og de tilreisende er mektig imponert over at storby og mark nesten går hånd i hånd.

Vil fortsatt være best

Nå blir utfordringen å beholde tittelen som Norges mest attraktive storby frem mot neste undersøkelse i 2011. Rita Ottervik er optimistisk.

-Vi må fortsette å jobbe mot målsetningen om å bli en mangfoldig by, med et samfunn fylt av både lokale, nasjonale og internasjonale ressurser. Vi må ha fokus på å bekjempe en ny og stadig økende internasjonal kriminalitet som vi ikke har så mye erfaringer med fra tidligere. Og vi må jobbe videre med å tilrettelegge byen med tanke på boliger og gode utdanningsinstitusjoner slik at vi fortsetter å være studieby nummer en!

 
 
På forsiden nå